TUYỂN DỤNG NỮ Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y dược Nguyễn Hữu Hách thông báo về việc tuyển dụng Nữ Y sĩ YHCT làm việc tại Hải Phòng cho các ứng viên tìm việc làm như sau: TUYỂN DỤNG NỮ Y SĨ YHCT 1. Mô tả công việc -Thực hiện châm, cứu, day ấn, xoa bóp, bấm huyệt điều trị bệnh,...

0936.968.864